s
miklos

Kicsit továbbhaladva máris kiértünk a Hess András térre, ahol a Hilton szálló épületébe ékelve található a szentmiklósrendi szerzetesek középkori egyháza és kolostora, ill. annak maradványai. A kolostor egészen a bástyafalig terjedt. Bár a képre bizonyságképpen befoglaltam a tájékoztató táblát, annak a szövege nehezen olvasható ki. Ezért itt továbbolvasom a tartalmát (rövidítve): A török hódoltság és a felszabadító ostrom után ennyi maradt a kolostorból, ez is töredékesen. 1926-ban restaurálta (felül kiegészítette) a Műemlékek Országos Bizottsága. Itt működött a Mártyás király által alapított messzeföldön híres egyetem. A látható kőbefaragott Mátyás emlékmű, Mátyás élethű képmásával, csak másolata annak, amit 1486-ban Bautzen város állíttatott Mátyás király iránti hódolatául. Az eredeti mű ma is ott található.