hmold

Az ostrom utáni állapot a Szent György téren.
Az előtérben (szinte rá sem ismerünk) a Sándor Palota romjait látjuk a Habsburg-kapu felől fényképezve. Figyelmes szemlélő a kép jobb oldalán felismerheti a vasoszlopokat, íveket, amelyek lehet, hogy az emeleti teraszt tartó elemek voltak (távolabb), de valószínűbb, hogy már a Sikló pavilonjához tartoznak, mintahogy a jobb oldali oszlop is.
A romok felett kilátszik a volt Hadügyminisztérium épülete, amelyhez utólag toldották hozzá a Honvéd Főparancsnokság épületét a Dísztér felől. Ez utóbbi részleges rekonstrukciója jelenleg folyik (2013).
A Minisztériumnak viszont mára már a nyoma sem maradt (füves terület).
Bal oldalon a Teleki, vagy József főhercegi palota látszik. Manapság a rommező része. (Felétlenül le kellett ezeket bontani?!)
A HM és a Honvéd Főparancsnokság története:
Érdekes leírás

Fotó: www.fortapan.hu / Military Museum of Southern New England.